Hlavní štola

Hlavní štola

Horizontální chodba na úrovni 3. těž.patra v nadmořské výšce okolo 375 mn.m. Část chodby je na úrovni 2. těž.patra. Obě úrovně jsou navzájem propojené dvěma svážnými chodbami. Profil chodby je 2,5×2,5m a délka 2.950 m. Hlavní sběrná chodba spojovala všechny lomy na západ od úpravárenského zařízení v provozu RD Mořina. Hlavní sběrná chodba společně se Severním překopem byly využívány jako sběrné těžební chodby, po kterých byla rubanina dopravována z lomů k úpravárenskému zařízení.